Chi tiết tin tức

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

15:32:00 - 31/12/2013

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Từ ngày.............Đến ngày.....................

 

Mã hàng :...........................Tên hàng.........................................

Ngày

Số

Loại

Diễn giải

Số lượng bán

Đơn giá

Thành tiền

Giảm giá

Số lưọng trả lại

Giá trị trả lại

Thuế trong doanh thu

Giá vốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng :

Tổng cộng :

 

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Các phản hồi

Tin mới nhất
Đăng ký bản tin