Chi tiết tin tức

Quy định về Nội dung đối thoại tại nơi làm việc?

14:12:00 - 23/09/2013

 

Theo điều 64 của Bộ Luật lao động năm 2012 thì Nội dung đối thoại tại nơi làm việc được quy định như sau:

 

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

2. Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc.

3. Điều kiện làm việc.

4. Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động.

5. Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động, tập thể lao động.

6. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Xem toàn văn Bộ Luật Lao Động 2012

 

 

 

Các Dịch Vụ Nhân Kiệt

Cho thuê lại lao động

Dịch Vụ Tuyển Dụng

Cung ứng lao động thời vụ

Hợp thức hóa lao động

Dịch vụ tính lương

Outsource Toàn Phần

Headhunter

 

 

Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image  
Các phản hồi

Tin mới nhất
Đăng ký bản tin